+41 79 79 27 000

Privacybeleid

Chauffeurs & Diensten CF GmbH, Färberstrasse 4, 8832 Wollerau, is de beheerder van deze website, toegankelijk via https://chauffeur-services.com, en aanbieder van de diensten die op deze website worden aangeboden en beschreven.

Chauffeurs & Diensten CF GmbH is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en moet ervoor zorgen dat de Zwitserse wetgeving en mogelijk de toepasselijke Europese wetgeving wordt nageleefd.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid. Hier informeren wij u welke gegevens op deze website worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. U komt ook te weten hoe u de juistheid van deze gegevens kunt controleren en hoe u ervoor kunt zorgen dat wij deze gegevens verwijderen.

In samenwerking met onze hostingproviders

  • Ondersteuning voor Infomaniak, Infomaniak Network SA
  • Rue Eugène-Marziano 25 - 1227 Les Acacias - ZWITSERLAND
  • abuse@infomaniak.ch
  • +41.228203544

Wij proberen de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of vervalsing. Wij willen u eraan herinneren dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan zwakke plekken in de beveiliging. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door deze website te gebruiken stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit beleid. Deze website kan zonder registratie worden bezocht. Gegevens zoals opgevraagde pagina's of namen van opgevraagde bestanden, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden zonder dat deze gegevens direct aan uw persoon gerelateerd zijn. Persoonlijke gegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres worden voor zover mogelijk op vrijwillige basis verzameld. De gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld.

1. TOEPASSINGSGEBIED

Persoonlijke gegevens is alle informatie die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, het opslaan, vrijgeven, ophalen, verwijderen, vastleggen, wijzigen, vernietigen en gebruiken van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover en in de mate dat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-GDPR) van toepassing is, verwerken wij verder persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende wettelijke bepalingen in verband met Art. 6 para. 1 EU-GDPR:

Punt a) verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.

Punt b) Verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met de betrokkene en voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.

Punt c) Verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn onder enig toepasselijk EU-recht of onder enig toepasselijk recht van een land waarin de EU-GDPR geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

Punt d) De verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon.

Punt f) Verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene prevaleren. Tot de legitieme belangen behoren in het bijzonder ons zakelijk belang om onze website te kunnen aanbieden, informatiebeveiliging, het afdwingen van onze eigen juridische claims en het naleven van de Zwitserse wetgeving.

Wij verwerken persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het betreffende doel of de betreffende doelen. In het geval van opslagverplichtingen op langere termijn als gevolg van wettelijke en andere verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, beperken wij de verwerking dienovereenkomstig.

2. VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1 Wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens automatisch opgeslagen op onze servers of op servers van diensten en producten die wij aanschaffen en/of laten installeren ten behoeve van systeemadministratie, statistieken, beveiliging of tracering. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

de naam van uw internetprovider

uw IP-adres (onder bepaalde omstandigheden)

de versie van uw browsersoftware

het besturingssysteem van de computer waarmee onze website werd geopend

de datum

de tijd

de website vanwaar u onze website bezoekt

de zoekwoorden die u hebt gebruikt om onze website te vinden

Onder bepaalde omstandigheden kunnen uit deze gegevens conclusies worden getrokken over een bepaalde bezoeker. Persoonlijke gegevens worden in deze context echter niet gebruikt.

2.2 Uitvoering en verwerking van orders

Wanneer u onze diensten of producten bestelt, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van u, zoals uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens en mogelijk andere gegevens zoals telefoonnummers of geboortedatum, evenals gegevens die u vrijwillig hebt ingevoerd. Uw gegevens kunnen ook worden verrijkt met gegevens van derden.

Door onze diensten of producten te bestellen en uw gegevens op onze website in te voeren, stemt u ermee in dat uw gegevens voor servicegerelateerde doeleinden worden gebruikt.

2.3 Derden

Uw gegevens worden doorgegeven aan onze partners (derden) voor zover de verwerking van uw bestellingen dit noodzakelijk maakt. Als wij gegevens doorgeven aan externe dienstverleners, worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Als u ons op eigen initiatief persoonlijke of bedrijfsgerelateerde gegevens ter beschikking stelt, zullen wij deze gegevens niet gebruiken, verwerken of doorgeven buiten de door de wet of door u in een toestemmingsverklaring toegestane omvang. Wij geven uw gegevens alleen door aan externe dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en zij hebben ingestemd met de overeenkomstige vertrouwelijkheids- en zorgvuldigheidsbepalingen. Bovendien geven wij uw gegevens alleen door als wij daartoe verplicht zijn door de wet of door officiële of gerechtelijke bevelen.

Wij kunnen ook advertenties van derden op deze website gebruiken om onze website te ondersteunen. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van technologie zoals cookies (zie hieronder Cookies) wanneer zij op onze website adverteren, waardoor deze adverteerders (zoals Google via het Google AdSense-programma) ook informatie ontvangen, waaronder uw IP-adres, de browser die u gebruikt en mogelijk of u Flash geïnstalleerd heeft. Dit wordt over het algemeen gebruikt voor geotargeting (zoals het tonen van onroerend goed in Zürich aan iemand in Zürich, bijvoorbeeld) of het tonen van bepaalde advertenties op basis van specifieke bezochte sites (zoals het tonen van advertenties voor auto's aan iemand die regelmatig autowebsites bezoekt).

Door onze website te blijven gebruiken en/of door akkoord te gaan met dit privacybeleid, stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamemaatregelen / reclamedoeleinden van derden. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar office@chauffeur-services.com of door uw browserinstellingen aan te passen (zie onder Cookies).

2.4 Cookies

Wij gebruiken over het algemeen cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens worden opgeslagen voor uitwisseling met onze webserver. Deze technologie stelt ons in staat om individuele gebruikers als (terugkerende) bezoekers te herkennen en hen geïndividualiseerde diensten en producten aan te bieden. In het algemeen is het gebruik van cookies bedoeld om onze diensten te verbeteren, effectiever en veiliger te maken. Dergelijke cookies kunnen ook nodig zijn om winkelmandjes of betalingsfuncties te gebruiken. Een cookie betekent niet altijd dat wij u kunnen identificeren.

U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen. Het volledig uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Door onze website te blijven gebruiken en/of door akkoord te gaan met dit privacybeleid, stemt u in met het gebruik van cookies door ons om uw persoonlijke gebruiksgegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken na afloop van uw browsersessie. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de instelling van uw browser om cookies van derden te blokkeren te activeren.

2.5 Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij de door u verstrekte gegevens, zoals uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres en alle gegevens die u vrijwillig in uw gebruikersprofiel hebt ingevuld, gebruiken om u de nieuwsbrief te sturen.

2.6 Analytics-instrumenten

Onze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw webbrowser worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (zie hierboven Cookies). De door de cookie gegenereerde informatie (browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL / eerder bezochte website, IP-adres, tijdstip van serveraanvraag) over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op onze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over de gebruikte webanalysedienst vindt u op de website van Google Analytics. Instructies over hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door de webanalysedienst worden verwerkt, vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2.7 Plug-in voor sociale media

Wij gebruiken de volgende sociale plug-ins op onze website om ons bedrijf bekender te maken (reclamedoeleinden). De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Gegevensverwerking in verband met deze plug-ins vindt plaats met uw toestemming wanneer u deze plug-ins gebruikt.

Als u de diensten van deze sociale netwerken zelfstandig of in verband met onze website gebruikt, zullen de sociale netwerken uw gebruik van de plug-in evalueren. In dit geval wordt informatie over de plug-in doorgestuurd naar de sociale netwerken.

Facebook

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt aangeboden door Facebook Inc. De Facebook-plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Vind ik leuk" of "Delen". Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun verschijningsvorm vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Als u een pagina op onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd.

Door deze integratie krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Facebook-profiel gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de informatie van Facebook over gegevensbescherming: www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Op onze website zijn plug-ins van het Twitter Inc. netwerk voor korte berichten geïntegreerd. U kunt de Twitter-plug-ins ("Twitter"-button) herkennen aan het Twitter-logo en het achtervoegsel "Twitter". Als u een pagina op onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tussen uw browser en de server van Twitter tot stand gebracht. Twitter ontvangt de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Twitter-button klikt terwijl u op uw Twitter-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Twitter-profiel koppelen. Hierdoor kan Twitter het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: http://twitter.com/privacy.

LinkedIn

Plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn Corporation, USA, zijn op onze website geïnstalleerd. U kunt de LinkedIn plug-in ("LinkedIn Recommended" knop) herkennen aan het LinkedIn logo. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van LinkedIn. LinkedIn ontvangt de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de LinkedIn-knop klikt terwijl u op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw LinkedIn-profiel koppelen. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie kunt u vinden op: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Google Kaart

Google Maps diensten kunnen op onze website worden gebruikt (bijv. op het scherm of via interfaces/API). Google LLC, VS, kan daarom informatie over uw daadwerkelijke locatie verwerken. Google gebruikt verschillende technologieën zoals IP-adressen, GPS en andere sensoren om uw locatie te traceren, zoals het verstrekken van informatie aan Google over apparaten in de buurt, WLAN-toegangspunten of zendmasten.

Raadpleeg het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en voor het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw gerelateerde rechten en privacyinstellingen.

3. UW RECHTEN

U kunt te allen tijde informatie opvragen over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Wij verzoeken u vriendelijk om een verzoek om informatie per e-mail naar onderstaand adres te sturen. Samen met het verzoek dient u een bewijs van uw identiteit naar hetzelfde adres te sturen.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om de verwijdering of correctie van uw gegevens aan te vragen. U hebt natuurlijk ook te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik of de verwerking van persoonlijke gegevens met werking voor de toekomst in te trekken.

Opgeslagen gegevens worden door ons verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het aangegeven doel. Met betrekking tot het verwijderen van gegevens moet worden opgemerkt dat wij onderworpen zijn aan bepaalde wettelijke verplichtingen, die bepalen dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard. Wij moeten aan deze verplichting voldoen. Als u gegevens wilt verwijderen die onder de wettelijke bewaarplicht vallen, worden de gegevens in ons systeem geblokkeerd en alleen gebruikt om aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode zal aan uw verzoek tot verwijdering worden voldaan.

Als uw persoonlijke gegevens verwerkt kunnen worden op basis van legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat er een bijzondere omstandigheid hoeft te worden aangegeven.

Bovendien hebt u ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon aan te vragen.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons een e-mail te sturen op office@chauffeur-services.com. Wij behouden ons het recht voor om van u te verlangen dat u ons een identiteitsbewijs verstrekt en om de effectieve kosten vooraf voor onze rekening te nemen als de inspanning onevenredig hoog is.

4. CONTACTGEGEVENS

Hier zijn onze contactgegevens:

Chauffeurs & Diensten CF GmbH, Färberstrasse 4, 8832 Wollerau

office@chauffeur-services.com

www.chauffeur-services.com

5. HERZIENINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde wijzigen of aanpassen. Het huidige privacybeleid kunt u vinden op https://chauffeur-services.com/privacy-policy.

Wollerau, 13 november 2023

nl_NL_formalNL